dzień za dniem
godzina za godziną
po minucie minuta
każde czasy miną..

steskniona jestem
za dotykiem twym
i za szaleństwem
takowym

gdzie te łzy i westchnienia?
czy nauczyłam się już?
życ bez rozpamiętywania….